Buradasınız: Ana sayfa » KİK Eğitimi

KİK Eğitimi

KİK EĞİTİMİ İÇERİĞİ:

 1. 4734 ve 4735 Sayılı Kamu İhale Mevzuatı Ve Bu Kapsamda İhale Ve Tedarik Faaliyetleri

 • Genel Esaslar
 • Tedarikle İlgili Esaslar
 • Tedarik Faaliyetlerindeki Yetki ve Sorumluluklar
 1. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

 2. 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

 3. İhale Uygulama Yönetmelikleri

 • Mal, Hizmet, Yapım, Danışmanlık ve Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmelikleri ile
 • Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği ( E-İhale )
 1. Muayene ve Kabul Yönetmelikleri

 • Mal, Hizmet, Yapım ve Danışmanlık Muayene ve Kabul Yönetmelikleri
 1. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik

 • (Şikâyet Yönetmeliği)
 1. Proje Tasarım, Planlama ve Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği

 • Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği
 1. 4734 Sayılı Kanununun ‘’İstisnalar’’ Çerçevesinde Yapılan Düzenlemeler

 2. Kamu İhale Kurumu Tebliğleri

 • Kamu İhale Kurumu Genel Tebliği
 • ”Her yıl Şubat ayı itibarıyla güncellenen Parasal Değerler Tebliği”
 • İlave Fiyat Farkı Esaslarının Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
 • Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği
 • İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ (Şikâyet Tebliği)
 1. Fiyat Farkı Esasları

 • Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkı Esasları
 1. Kamu İhale Kurulu Düzenleyici Kararları

 2. Kamu İhale Kurulu Uyuşmazlık Kararları

 3. Kamu İhale Mevzuatı İle Bağlantılı Diğer Mevzuat

 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
 • Sayıştay kanunu
 • Damga Vergisi Kanunu
 • Tebligat Kanunu
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
 • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 • Merkezi ve Yerel Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
 • Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 • Taşınır Mal Yönetmeliği
 • Taşınmaz Mal Yönetmeliği
 • Varsa Diğer Mevzuat