Buradasınız: Ana sayfa » Sözleşme Yönetimi Eğitimi ve Diğer Sözleşme Eğitimleri » Sözleşme Temel Eğitimi

Sözleşme Temel Eğitimi

Sözleşme temel eğitimi programımız ile sizlere temel sözleşme kavramı ve sözleşme yapmanın önemi gibi konulardan başlayarak, sözleşme tipleri, ve sözleşmesel riskler hakkında bilgiler vererek bunları detaylandıracağız.

Kişisel veya mesleki hayatımızda protokol, akit, mukavele, kontrat, anlaşma, sözleşme gibi başlıklara sahip dokümanlarla sık sık karşılaşır, bunları hazırlar, inceler, kabul eder ve/veya imzalarız.

Bu eğitimde önümüze gelmiş bir sözleşmeyi incelerken dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılmaktadır.

Kuruluşların faaliyetlerini hukuken sağlıklı, riskleri en aza indirerek gerçekleştirmesine katkıda bulunmak amacıyla hazırladığımız Sözleşme Yönetimi Eğitimi özellikle şirketlerde imza yetkisine sahip her kademedeki yöneticilere ve sözleşme hazırlamaktan sorumlu personele hitap eden bir eğitimdir.

SÖZLEŞME EĞİTİMİ İÇERİĞİ

 1. Proje Yönetimine Genel Bakış

  • Proje Aşamaları ve Sorumluluk
 2. Sözleşmelerle İlgili Temel Bilgiler

  • Temel Sözleşme Kavramı
  • Niçin Sözleşme Yapmalı
  • Sözleşme Tipleri
 3. Sözleşmesel Riskler

  • İhale Süreci Riskleri

   • Politik Risk
   • Ülke Riski
   • Yasal Risk
   • Çevresel Risk
   • Mali Sorumluluk Riski
   • Üretim / İnşaat Riski
   • Cezai Sorumluluk Riski
   • İdari Sorumluluk Riski
  • Sözleşme Oluşturulma Süreci Riskleri

   • Temel Sözleşme Kavramı
   • Sözleşmenin Kurulması
   • Sözleşme Şekil Şartları
   • Sözleşmede Yer Alması Gerekli Hususlar
   • Sözleşme Ekleri
   • Atıfta Bulunulan Belgeler
   • Bağlı Belgeler
   • Sözleşmede Cezai Şart
   • Sözleşmenin Sona Ermesi
   • Sözleşmede Şekil
  • Uygulama Süreci Riskleri

   • Mobilizasyon
   • Teslimatlar / Kabul İşlemleri
   • İzinler
   • Hakedişler
   • Tebligatlar
   • “Claim” Uygulamaları
   • Değişikliklerin Yönetimi
   • Anlaşmazlıkların Çözümlenmesi
   • Garanti Süreçleri
   • Sözleşmenin Sonlandırılması
 4. Sıkça Yapılan Hatalar


Profesyonel ve uzun yıllar alanında liderler arasında yer alan şirketlerde önemli görevlerde bulunmuş uzman kadromuz tarafından verilen sözleşme eğitimleri, sizi iş hayatında karşılaşılabilecek çeşitli sözleşme türleri ile bunların hazırlanması, okunup anlaşılması ve yönetilmesi konularına hazırlayacak.

Verdiğimiz diğer eğitimleri de inceleyin.

Bu sözleşme temel eğitimi hakkında bilgi almak için bize ulaşın.