Buradasınız: Ana sayfa » Danışmanlık Hizmetleri » Sözleşme Yönetim Danışmanlığı

Sözleşme Yönetim Danışmanlığı

sözleşme yönetim danışmanlığı

Sözleşme Yönetimi

Sözleşme Yönetimi, işlerin en az sapmayla ve olabildiğince sözleşme dokümanlarına uygun olarak tamamlanmasını sağlamaktadır.

Sözleşme nedir?

Sözleşme, bir projenin gerçekleştirilmesi sürecinde aktif rol alacak tarafların hak, taahhüt ve yükümlülüklerinin yer aldığı yazılı belge olarak tanımlanmaktadır.

Sözleşme, işin başlamasını sağlayan ve yalnızca bu aşamada önem arz eden bir belge olarak algılanmakta ve Sözleşme Yönetimi çoğunlukla sadece hukuki bir süreç olarak düşünülmektedir. Genel kanının aksine, sözleşme ve sözleşme yönetimi işin her aşamasında önem arz eden, çok büyük kısmı multi-disipliner yaklaşımları içeren çalışmalardan oluşmaktadır.

Sözleşme yönetimi nedir?

Sözleşme Yönetimi, işlerin en az sapmayla ve olabildiğince sözleşme dokümanlarına uygun olarak tamamlanmasını sağlamaktadır.

Ayrıca, maliyet tasarrufu ve etkinlik, rekabet avantajı, kaliteli hizmet sunumu, hesap verilebilirlik, uzmanlaşma ve esneklik gibi çeşitli fırsatlar sağlarken; işlerin doğasında olan kâr odaklılık sebebiyle dikkat edilmesi gereken; itibar kaybı, yönetim güçlükleri ve teknik eleman eksikliği gibi bazı riskleri de ortadan kaldırmaya yardımcı olmaktadır.

Tüm sektörlerde paydaşlarımızın ihtiyaçlarını doğru tanımlayarak ve onların sözleşme yönetimi kapsamında gelişimini destekleyerek, talepleri doğrultusunda ihale sürecinden başlayıp işin/ürünün teslimi ve verilen tüm garanti sürelerinin dolmasına kadar olan tüm zaman boyunca hizmet veriyoruz.

Hizmetlerimize iş süreçlerinin gerektirdiği kaynakları tespit ederek, proje ekibiyle açık iletişim kurarak ve uzman kadromuzla ilgili işlerin zamanında ve bütçesinde bitirilmesine destek olmaktayız.

Sözleşme Yönetimi hizmetlerimizin kapsamı:

Sözleşme hazırlanması

 • Ön Sözleşmeler (Gizlilik, İşbirliği, Niyet Anlaşmaları)
 • İşveren Sözleşmeleri
 • Ortaklık Sözleşmeleri
 • Taşeron Sözleşmeleri
 • Finansman Sözleşmeleri
 • Hizmet Sözleşmeleri
 • Satın Alma / Tedarik Sözleşmeleri

Risk analizi

 • Sözleşmesel Risk Analizi
 • İhale / İş Geliştirme Risk Analizi
 • Proje Analizi

Sözleşme müzakeresi

 • Müzakere Planı
 • Müzakere Stratejisi
 • Müzakere Yönetimi

Sözleşme süreçleri yönetimi

 • Yönetim Planının Oluşturulması
 • Sözleşmesel Yükümlülük Yönetimi
 • Taşeron Yükümlülükleri Yönetimi
 • Kapsam Değişimi Yönetimi (Change Management)
 • Sözleşmesel Talep Yönetimi (Claim Management)
 • Proje Teslim / Garanti Süreci Yönetimi

Uyuşmazlıkların çözümü

 • Sözleşmesel Uyuşmazlık Müzakeresi
 • Arabuluculuk Süreç Yönetimi
 • Anlaşmazlık Çözüm Kurulu (DAB) Çalışmaları
 • Tahkim ve Yargı Süreçleri